Vačice (CS)

Děti v tomto věku se rády houpají, šplhají, zavěšují se, běhají, cválají, hopkají a dělají kotrmelce – ve zkratce milují pohyb. Už se také více socializují, baví je hrát si s ostatními dětmi. V lekcích pro Vačice podporujeme větší týmovou práci. Zařazujeme do cvičení pohybové aktivity stimulující smyslové vnímání, které podporuje propojení jednotlivých smyslů, jejich správnou koordinaci a pravolevou preference.

Současně zavádíme více křížových aktivit, kde je pravá strana těla vyvážená použitím protilehlé paže nebo nohy při házení, chůzi, běhu atd. Účelem je další rozvoj vyšších oblastí mozku.

Mnoho aktivit v lekcích pro Vačice funguje bez pomoci rodičů (kdykoliv to bude bezpečné). Rodiče už nepomáhají, stávají se partnerem. Děti se učí tančit i cvičit podle pokynů učitele a CD. Také se učí pracovat ve skupinách, zařadit se do řady a chodit v řadě. Vačice jsou již schopné řídit se třemi či čtyřmi pokyny za sebou. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytné pro bezproblémovou školní docházku.

Ve lekcích KindyROO mají děti příležitost zdokonalit své schopnosti v následujících oblastech:

  • Křížový pohyb ve svislé poloze (udržení rovnováhy) – hopkání, skákání, házení a chytání.
  • Pozice krokodýla, která napomáhá k automatizaci křížového pohybu a uvědomění si svého těla.
  • Naslouchání s porozuměním včetně počítání a činností, které vyžadují pozornost a soustředění.
  • Vizualizace posloupnosti slov, práce se sekvenčním čtením a vizuální cvičení.
  • Jemnou motoriku prostřednictvím prstových her s říkankami, stejně jako ručkování na žebříku a houpání na hrazdě.
  • Rovnováhu a koordinaci pomocí šplhání, houpání, zavěšování, a speciálně sestavených překážkových drah.