Klokan (CS)

Děti v tomto věku si myslí, že svět patří jim. Neuvědomují si, že jejich mozky musí ještě plně rozvinout schopnost fungovat tak, aby levá a pravá strana těla mohla zvládat různé úkoly a vykonávat různé dovednosti. Skákání je toho vynikajícím příkladem. Zatímco jedna noha skáče, druhá je držena nahoře. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, umožňuje to rozvoj mnoha dovedností, jako je jízda na tříkolce, loupání banánů či mytí nádobí☺. Tato funkce se začíná rozvíjet krátce po druhých narozeninách. Klokánci ji nyní rádi využívají a my je podporujeme, aby si tuto činnost zautomatizovali.

Lekce pro klokánky se zaměřují na aktivity “jedna ruka, jedna noha”, které pomáhají upevňovat všechny dříve naučené dovednosti. Trénujeme také schopnost porozumění společně se sluchovou pamětí tak, že zvyšujeme počet najednou zadávaných instrukcí z jedné na dvě až tři. Také nároky na vizuální paměť se zvyšují. Zařazujeme pokročilejší zábavné aktivity. KindyROO cvičení by mělo být pro děti především zábava, při které se naučí spoustu užitečných dovedností.

Lekce KindyROO jsou v tomto věku zaměřeny na rozvoj smyslové integrace a následné laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů), a proto je nyní při všech činnostech “jedna ruka/jedna noha“ podporována preferovaná ruka a noha. U některých dětí se pravolevá preference zafixovává o něco později. Mělo by se tak ale stát v předškolním věku.

Masáže stále provádíme v pozici „krokodýla“. Nejen, že správné zafixování této pozice zlepšuje celkový vývoj dítěte, ale také napomáhá inhibici primárních reflexů. Pokud některé primární reflexy nevymizí, mohou posléze dětem ve škole způsobovat problémy.

Klokánkům se také rychle rozvíjí řeč a porozumění. Pokyny jsou tedy složitější, aby umožnily další rozvoj vylepšené sluchové a vizuální paměti, která je nezbytná pro “přežití” ve škole. Opakování je nezbytné pro správné zafixování nově nabyté dovednosti v každém věku.

KindyROO obsahuje „vizualizační program“ ve všech třídách. To umožňuje dětem propojit slova s ​​obrázky a svět kolem nich. Stejně jako když dětem čtete, i toto cvičení ukazuje, že slova něco znamenají a jsou důležitou součástí popisu našeho světa a porozumění mu. Používáme k tomu hru “hledání pokladu”. Z batohu “pokladu” vytahujeme postupně kartičku se slovem, s obrázkem a věcí reprezentující stejný pojem.