Wallaby (CS)

Děti ve věku Wallaby rády skáčou a lezou na vše, co je po ruce. Jednotlivé hemisféry mozku nyní již koordinovaně řídí pohyby obou stran těla. Kolem 20. měsíce jsou děti schopné pohybovat jednotlivými částmi těla samy.

Právě v tomto věku děti začínají chápat, že mají kontrolu nad svým tělem. Proto je ve Wallaby lekcích většina aktivit zpomalena a uzpůsobena tak, aby měly děti dostatek času úkon udělat samy. Takto se učí zdokonalovat povědomí o svém těle a kontrolovat svůj pohyb. Během masáží zařazujeme tzv. “krokodýlí polohu”. Ta je důležitá kvůli koordinaci a dále inhibici primárních reflexů.

Tancování nyní probíhá v sekvencích, což trénuje děti v tom, aby se pohybovaly a zároveň přemýšlely. Naučí se tak pohybovat částmi těla s lehkostí a v rytmu.

Na této úrovni začínáme zařazovat specifické činnosti percepčně motorického programu, tedy aktivity, které dětem pomáhají zlepšit koordinaci ve směru oko-ruka a jsou nezbytné pro pozdější rozvoj jemné motoriky, například správný úchop tužky. Pokud jsou velké svaly paže správně posílené, pak je větší pravděpodobnost , že také menší svaly rukou a prstů jsou silné a snadněji ovládatelné, tak aby při psaní dobře manipulovaly s perem nebo tužkou.

Schopnost dělat jednou rukou něco a druhou rukou něco jiného značí dosažení dalšího stupně vědomé koordinace pohybu – tentokrát tzv. křížového vzoru, který klade na dětský mozek velké nároky. My tento vzor v lekcích pro třídu wallaby pilně trénujeme, aby se děti mohly posunout dál.