Emu (CS)

Aby se děti mohly ve škole snadno učit, musí mít zautomatizované pohybové dovednosti. Musí být schopné používat jednu část svého těla nezávisle na ostatních, umět “přesahovat” středovou linii těla a vydržet sedět v klidu po určitý čas. Děti, které mají potíže s těmito motorickými dovednostmi, mívají větší potíže se čtením, psaním a obecnými dovednostmi při zvládání učiva.

Kvalitní předškolní vzdělávání je samozřejmě nezbytné. Nicméně neurologicky podložený pohybový program – jako je KindyROO – může pomoci zajistit, aby Vaše dítě bylo lépe připraveno na školu.

Co se děje v lekcích pro Emáčky, tedy v lekcích programu KindyROO zamřených na podporu školní zralosti?

  • Věku přiměřená cvičení, která se zaměřují na lateralitu, křížový pohyb a nezávislou funkci jednotlivých částí těla.
  • Činnosti využívající tzv. malé nářadí, které zdokonalují koordinační schopnosti ruka-oko, např. obruče, míče, fazolové váčky. V našich lekcích používáme “Perceptual Motor Program” hry, které jsou zábavné a konkrétně se zaměřují na zralost oblastí mozku, které usnadňují učení ve škole.
  • Skupinové hry a štafety, které podporují týmovou práci.
  • Řečové a před-čtenářské aktivity, které podporují dovednosti v oblasti připravenosti ke čtení, včetně vizualizace konkrétních slov a frází a zvukových stimulačních aktivit.
  • Hudba, tanec a zpěv.
  • Hry s “padákem”.
  • Přesně stanovené lezecké, vyvažovací, skákací, a závěsné aktivity na našem specializovaném nářadí – pro jemné doladění koordinačních, koncentračních a motorických dovedností.
  • Samostatné činnosti navržené speciálně k rozvoji předškolních dovedností.