Tučňák (CS)

V tomto věku se děti batolí doslova jako tučňáci, snažíce se dosáhnout tělesné rovnováhy. Je to vzrušující čas – konečně se děti dostaly ze čtyř na dvě končetiny. Ale to, že se udrží na nohou nestačí, také jejich oči a uši se musí přizpůsobit vzpřímené poloze. Věci teď vypadají jinak.

Tyto aspekty teď mají přednost před řečí. Jedná se o bilaterální fázi, kdy obě strany těla pracují jako jedna a všechny lekce jsou zaměřeny na posílení a rozvoj dovedností na této úrovni.

Náplň hodin má za cíl zlepšit rovnováhu a rozvoj svalového tonusu prostřednictvím chůze a běhu. U starších tučňáčků toto rozvíjíme také zavěšováním za ruce.

Tanečky jsou přiměřené věku dětí a skládají se zejména z pomalé chůze vpřed a dokola. Hlavním cílem této věkové skupiny je nácvik rovnováhy a přizpůsobení se vzpřímené poloze.

Malé děti se dokáží soustředit jen krátce. Proto cvičení prokládáme masážemi, vestibulárními aktivitami spolu s říkadly a krátkými písněmi. Tučňáčci rovněž už začínají trénovat sluchovou paměť a to díky opakování určitých veršů nebo celých říkanek. Ke konkretizaci abstraktního významu slov používáme tzv. “flashcards” a hru “Treasure bag”. K procvičování svalů očí slouží vizuální sledování (trénování pozorovaní pohybujícího se předmětu bez pohnutí hlavy, pouze očima). Děti tohoto věku jsou již vývojově schopné řídit se jednoduchými výzvami týkající se směru typu: ručičky nahoru, dolů, dovnitř, ven či sedni si a vstaň.