За програмата

Програмата е създадена в Австралия през 1982 г. от Маргарет Сасе, майка на пет деца и специалист по ранно детско развитие. Три от нейните деца и днес се занимават с развитието започнатото от нея.

КиндиРу присъства в над 15 страни и насърчава естественото и здравословно израстване на бебетата и децата до 5-годишна възраст. Помага и за предолояване на невро-моторни състояния на незрялост при бебета, деца и подрастващи.

Успехът на програмата се крие в последователното надграждане и работа за стимулиране на съответните двигателни и сензорни преживявания, които да подпомогнат правилното развитие на мозъка.

Няма да ви отегчаваме с лекция по неврология, но всички знаем, колко безпомощно е новороденото и колко години минават, докато стане самостоятелен индивид. Това е така, защото след раждане действаме на ниво първични рефлекси с функция „оцеляване” и от мозъка „работят” много силно гръбначният мозък,  мозъчният ствол и изобщо така наречените му „ниски етажи”. Докато се премине през последователно „включване” на различните части и центрове на мозъка, за да започнат да функционират висшите функции и мисленето, трябва да се случат много неща.  Целият този процес на интегриране протича постепенно, чрез различни сензорни и двигателни стимулации. Така се създават по най-оптимален начин мозъчните „връзки”, които са ни необходими, за да функционираме като здрави, пълноценни и мислещи личности. Едно дете с добре интегрирани мозък и тяло ще има потенциала да научи много по-лесно четене, писане и математика и да развие своите таланти в пълна степен.

За да се гарантира актуалността на програмата, екипите на КидниРу в целия свят, и особено в централата ни в Австралия, следят и внедряват новости от редица области като педиатрия, педагогика, психология и неврология. Доктор Джейн Уилямс, директор научно-развойна дейност на КиндиРу, е признат автор с множество научни публикации и работи с водещи световни експерти. Тя редовно посещава България за среща с родители и за регулярни обучения на екипа ни от специалисти, които работят с вас и вашите деца. За нас повишаването на квалификацията и уменията ни е от първостепенно значение, тъй като искаме да сме максимално полезни на вас и децата ви.

Нашата цел е бебетата и малките деца да имат възможността да преминат всички етапи на своето развитие по най-добрия начин и да са подготвени за постъпване в училище. За да се развие пълният потенциал на децата, е необходимо неврологичната им възраст да е поне на нивото на хронологичната такава. Нашите деца постигат прекрасни успехи в тази посока.