Náš program

KindyROO je vědecky podložený, zábavný vzdělávací program, jehož cílem je podporovat přirozený vývoj dítěte, od miminka až do předškolního věku a připravit jej nejen na školní docházku, ale i na praktické životní situace.
Během posledních 35 let bylo naše kurikulum testováno a neustále aktualizováno. Náš tým odborníků zajišťuje, aby byly nejnovější vědecké poznatky a vzdělávací pokyny začleněny do KindyROO programu.
Vytváříme inkluzivní, vstřícné prostředí, kde je každé dítě respektováno, oceňováno a povzbuzováno, a zaměřujeme se zde na:

  • Rovnoměrný vývoj dítěte a posílení dovedností pro školní zralost.
  • Rozvoj sebevědomí, sebe-ocenění, naplnění pocitu úspěchu a dobrého pocitu z dosažených met.
  • Začlenění “měkkých” dovedností jako jsou týmová práce, soustředění a poslechové dovednosti – porozumění.
  • Vytváření bezpečného a vzájemně respektujícího vztahu mezi dítětem, rodičem a učitelem. Snažíme se o partnerský přístup, který nám přinese ovoce ve formě dobrých akademických výsledků.

Chceme, aby každé dítě mělo možnost se stát zaujatým studentem, dovedným mluvčím a sebevědomým jedincem, který se umně zapojí do širší komunity.

Náš vzdělávací program je sekvenční, kopíruje přirozené vývojové fáze v raném dětství.

AKADEMICKÝ

rozvoj

Další informace

FYZICKÉ

posílení

Další informace

EMOCIONÁLNÍ

zralost

Další informace

SOCIÁLNÍ

potenciál

Další informace
Struktura hodiny

Naše lekce pomáhají dětem experimentovat a učit se správně ovládat svá těla pomocí řady dynamických a statických aktivit. Všechny naše hodiny mají podobnou strukturu a zahrnují:

Volné hraní Čas na zábavu a prozkoumání vybavení
Aktivity na žíněnce Zpívání, tancování, cvičení a hraní si s malým nářadím, za účelem vybudování základních dovedností
Aktivity v tělocvičně Lezení, šplhání, skákání, houpání se a cvičení rovnováhy na našem velkém nářadí
Hudební výchova hraní na hudební nástroje a náš slavný duhový padák
Domácí aktivity Informace o vývoji dítěte a praktické instrukce pro rodiče

Podívejte se, která lekce je vhodná pro Vaše dítě:

Podívejte se, která lekce je vhodná pro Vaše dítě:

Platypus – from 6 weeks to crawling
Wombat – from crawling to walking
Penguin – from walking to 18 months
Koala – from 18 mths to 2 y.o.
Wallaby – from 2 y.o. to 2y. 6mths.
Kangaroo – from 2y. 6mths. to 3 y.o.
Possum – from 3y.o. to 4 y.o.
Emu – from 4 y.o. to 5 y.o.

Practice babies – to enrol please call your centre. It only applies to children enrolled in Platypus and Wombat classes.

Practice children – to enrol please call your centre. It only applies to children enrolled in Penguin, Koala, Wallaby, Kangaroo, Possum, Emu classes.