Програмата е създадена в Австралия през 1982 г. от Маргарет Сасе, майка на пет деца и специалист по ранно детско развитие. Три от нейните деца и днес се занимават с развитието започнатото от нея.

КиндиРу присъства в над 15 страни и насърчава естественото и здравословно израстване на бебетата и децата до 5-годишна възраст. Помага и за предолояване на невро-моторни състояния на незрялост при бебета, деца и подрастващи.

Успехът на програмата се крие в последователното надграждане и работа за стимулиране на съответните двигателни и сензорни преживявания, които да подпомогнат правилното развитие на мозъка.

Няма да ви отегчаваме с лекция по неврология, но всички знаем, колко безпомощно е новороденото и колко години минават, докато стане самостоятелен индивид. Това е така, защото след раждане действаме на ниво първични рефлекси с функция „оцеляване” и от мозъка „работят” много силно гръбначният мозък,  мозъчният ствол и изобщо така наречените му „ниски етажи”. Докато се премине през последователно „включване” на различните части и центрове на мозъка, за да започнат да функционират висшите функции и мисленето, трябва да се случат много неща.  Целият този процес на интегриране протича постепенно, чрез различни сензорни и двигателни стимулации. Така се създават по най-оптимален начин мозъчните „връзки”, които са ни необходими, за да функционираме като здрави, пълноценни и мислещи личности. Едно дете с добре интегрирани мозък и тяло ще има потенциала да научи много по-лесно четене, писане и математика и да развие своите таланти в пълна степен.

За да се гарантира актуалността на програмата, екипите на КидниРу в целия свят, и особено в централата ни в Австралия, следят и внедряват новости от редица области като педиатрия, педагогика, психология и неврология. Доктор Джейн Уилямс, директор научно-развойна дейност на КиндиРу, е признат автор с множество научни публикации и работи с водещи световни експерти. Тя редовно посещава България за среща с родители и за регулярни обучения на екипа ни от специалисти, които работят с вас и вашите деца. За нас повишаването на квалификацията и уменията ни е от първостепенно значение, тъй като искаме да сме максимално полезни на вас и децата ви.

Нашата цел е бебетата и малките деца да имат възможността да преминат всички етапи на своето развитие по най-добрия начин и да са подготвени за постъпване в училище. За да се развие пълният потенциал на децата, е необходимо неврологичната им възраст да е поне на нивото на хронологичната такава. Нашите деца постигат прекрасни успехи в тази посока.

V lekcích určených pro nejmenší miminka Vám ukážeme, jak vhodně vytvořit správné prostředí pro zdravý vývoj Vašeho dítěte.

Naučíme vás, jak zkombinovat hudbu, (smysl pro rytmus je pro zdravý vývoj také důležitý) a pohyb a také se dozvíte, co a proč se děje v různých oblastech vývoje smyslů Vašeho miminka, jako je zrak, sluch, pohyb a hmat. Samozřejmě doporučujeme dávat miminka často na bříško, masírovat je a všeobecně jim dopřávat pohyb v rámci možností. Pomáháme rodičům pochopit, proč jsou tyto činnosti důležité pro vývoj a pozdější úspěch ve škole.

Ukážeme Vám, jak můžete svému dítěti poskytnout nejvhodnější a nejzábavnější podmínky pro pohyb a učení.

Nyní, když se Vaše dítě pohybuje, je podlaha jeho hřištěm. V této věkové skupině vám ukážeme, jak využít právě podlahu a učinit z ní výhodnou pomůcku při rozvoji Vašeho malého lezce. Je to v podstatě levné a snadné, ale musíte zajistit, aby to bylo také bezpečné místo, ve kterém se může Vaše dítě svobodně toulat a prozkoumávat svět. Ukážeme Vám mnoho typů týkající se hudby, rytmu a pohybu, úspěšných masážních technik, nápadů pro pohybové aktivity a hry, které Vaše dítko rozesmějí.

Pro kojence je plazení a posléze lezení po čtyřech velmi důležité pro vývoj páteře, zádových a krčních svalů, stejně jako pro inhibici primitivních reflexů spojených s vývojem posturálních reflexů. Lezení je také klíčové pro rozvoj smyslů, které stimuluje pozdější integraci obou stran mozku.

Doporučujeme rodičům, aby neposazovali své děti, dokud to nedokážou samy. Žádné dítě by nemělo být posazováno bez podpory, dokud nebude schopno se posadit samo a nebude zafixován tzv “parachute” reflex.

Nespěchejte na Vaše dítě, nechtějte, aby chodilo dříve, než je jeho tělo a mozek připraven. Opravdu není třeba spěchat. Chodit budou dalších 80 let. Je důležité nejprve zavést základní vzorce, které připraví Vaše dítě na chůzi.

V tomto věku se děti batolí doslova jako tučňáci, snažíce se dosáhnout tělesné rovnováhy. Je to vzrušující čas – konečně se děti dostaly ze čtyř na dvě končetiny. Ale to, že se udrží na nohou nestačí, také jejich oči a uši se musí přizpůsobit vzpřímené poloze. Věci teď vypadají jinak.

Tyto aspekty teď mají přednost před řečí. Jedná se o bilaterální fázi, kdy obě strany těla pracují jako jedna a všechny lekce jsou zaměřeny na posílení a rozvoj dovedností na této úrovni.

Náplň hodin má za cíl zlepšit rovnováhu a rozvoj svalového tonusu prostřednictvím chůze a běhu. U starších tučňáčků toto rozvíjíme také zavěšováním za ruce.

Tanečky jsou přiměřené věku dětí a skládají se zejména z pomalé chůze vpřed a dokola. Hlavním cílem této věkové skupiny je nácvik rovnováhy a přizpůsobení se vzpřímené poloze.

Malé děti se dokáží soustředit jen krátce. Proto cvičení prokládáme masážemi, vestibulárními aktivitami spolu s říkadly a krátkými písněmi. Tučňáčci rovněž už začínají trénovat sluchovou paměť a to díky opakování určitých veršů nebo celých říkanek. Ke konkretizaci abstraktního významu slov používáme tzv. “flashcards” a hru “Treasure bag”. K procvičování svalů očí slouží vizuální sledování (trénování pozorovaní pohybujícího se předmětu bez pohnutí hlavy, pouze očima). Děti tohoto věku jsou již vývojově schopné řídit se jednoduchými výzvami týkající se směru typu: ručičky nahoru, dolů, dovnitř, ven či sedni si a vstaň.

V tomto věku už batolata chodí s větší rovnováhou, všude běhají a na vše se snaží vylézt. Skákání je nová vzrušující dovednost, kterou si koalky osvojily. Prozatím skáčou s oběma nohama u sebe.

Některé děti si již rozvíjí řeč, zatímco jiné si stále zdokonalují své motorické dovednosti. Batolata začínají rozumět popisným slovům, jako jsou „velký“ a „malý“, a i tzv. “koncepčním” termínům typu „přes“ a „pod“. Spojením slova a ​​pohybu se tento koncept skutečně vloží do mysli. (Například říkám “pod” a podlézám něco…) Tyto koncepty jsou důležité pro rozvoj psaní – pro psaní dopisu musíme tužkou pohybovat nahoru, dolů a kolem, abychom vytvořili požadovaný tvar.

Koalky už jsou dost velké na to, aby zvládly porozumět dvěma povelům najednou. V lekcích je nyní vše zaměřeno na představení a posílení schopnosti batolete sledovat dva příkazy ve všech možných činnostech – např. vezmi míč a sedni si na něj.

Děti ve věku Wallaby rády skáčou a lezou na vše, co je po ruce. Jednotlivé hemisféry mozku nyní již koordinovaně řídí pohyby obou stran těla. Kolem 20. měsíce jsou děti schopné pohybovat jednotlivými částmi těla samy.

Právě v tomto věku děti začínají chápat, že mají kontrolu nad svým tělem. Proto je ve Wallaby lekcích většina aktivit zpomalena a uzpůsobena tak, aby měly děti dostatek času úkon udělat samy. Takto se učí zdokonalovat povědomí o svém těle a kontrolovat svůj pohyb. Během masáží zařazujeme tzv. “krokodýlí polohu”. Ta je důležitá kvůli koordinaci a dále inhibici primárních reflexů.

Tancování nyní probíhá v sekvencích, což trénuje děti v tom, aby se pohybovaly a zároveň přemýšlely. Naučí se tak pohybovat částmi těla s lehkostí a v rytmu.

Na této úrovni začínáme zařazovat specifické činnosti percepčně motorického programu, tedy aktivity, které dětem pomáhají zlepšit koordinaci ve směru oko-ruka a jsou nezbytné pro pozdější rozvoj jemné motoriky, například správný úchop tužky. Pokud jsou velké svaly paže správně posílené, pak je větší pravděpodobnost , že také menší svaly rukou a prstů jsou silné a snadněji ovládatelné, tak aby při psaní dobře manipulovaly s perem nebo tužkou.

Schopnost dělat jednou rukou něco a druhou rukou něco jiného značí dosažení dalšího stupně vědomé koordinace pohybu – tentokrát tzv. křížového vzoru, který klade na dětský mozek velké nároky. My tento vzor v lekcích pro třídu wallaby pilně trénujeme, aby se děti mohly posunout dál.

Děti v tomto věku si myslí, že svět patří jim. Neuvědomují si, že jejich mozky musí ještě plně rozvinout schopnost fungovat tak, aby levá a pravá strana těla mohla zvládat různé úkoly a vykonávat různé dovednosti. Skákání je toho vynikajícím příkladem. Zatímco jedna noha skáče, druhá je držena nahoře. Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, umožňuje to rozvoj mnoha dovedností, jako je jízda na tříkolce, loupání banánů či mytí nádobí☺. Tato funkce se začíná rozvíjet krátce po druhých narozeninách. Klokánci ji nyní rádi využívají a my je podporujeme, aby si tuto činnost zautomatizovali.

Lekce pro klokánky se zaměřují na aktivity “jedna ruka, jedna noha”, které pomáhají upevňovat všechny dříve naučené dovednosti. Trénujeme také schopnost porozumění společně se sluchovou pamětí tak, že zvyšujeme počet najednou zadávaných instrukcí z jedné na dvě až tři. Také nároky na vizuální paměť se zvyšují. Zařazujeme pokročilejší zábavné aktivity. KindyROO cvičení by mělo být pro děti především zábava, při které se naučí spoustu užitečných dovedností.

Lekce KindyROO jsou v tomto věku zaměřeny na rozvoj smyslové integrace a následné laterality (přednostní užívání jednoho z párových orgánů), a proto je nyní při všech činnostech “jedna ruka/jedna noha“ podporována preferovaná ruka a noha. U některých dětí se pravolevá preference zafixovává o něco později. Mělo by se tak ale stát v předškolním věku.

Masáže stále provádíme v pozici „krokodýla“. Nejen, že správné zafixování této pozice zlepšuje celkový vývoj dítěte, ale také napomáhá inhibici primárních reflexů. Pokud některé primární reflexy nevymizí, mohou posléze dětem ve škole způsobovat problémy.

Klokánkům se také rychle rozvíjí řeč a porozumění. Pokyny jsou tedy složitější, aby umožnily další rozvoj vylepšené sluchové a vizuální paměti, která je nezbytná pro “přežití” ve škole. Opakování je nezbytné pro správné zafixování nově nabyté dovednosti v každém věku.

KindyROO obsahuje „vizualizační program“ ve všech třídách. To umožňuje dětem propojit slova s ​​obrázky a svět kolem nich. Stejně jako když dětem čtete, i toto cvičení ukazuje, že slova něco znamenají a jsou důležitou součástí popisu našeho světa a porozumění mu. Používáme k tomu hru “hledání pokladu”. Z batohu “pokladu” vytahujeme postupně kartičku se slovem, s obrázkem a věcí reprezentující stejný pojem.

Děti v tomto věku se rády houpají, šplhají, zavěšují se, běhají, cválají, hopkají a dělají kotrmelce – ve zkratce milují pohyb. Už se také více socializují, baví je hrát si s ostatními dětmi. V lekcích pro Vačice podporujeme větší týmovou práci. Zařazujeme do cvičení pohybové aktivity stimulující smyslové vnímání, které podporuje propojení jednotlivých smyslů, jejich správnou koordinaci a pravolevou preference.

Současně zavádíme více křížových aktivit, kde je pravá strana těla vyvážená použitím protilehlé paže nebo nohy při házení, chůzi, běhu atd. Účelem je další rozvoj vyšších oblastí mozku.

Mnoho aktivit v lekcích pro Vačice funguje bez pomoci rodičů (kdykoliv to bude bezpečné). Rodiče už nepomáhají, stávají se partnerem. Děti se učí tančit i cvičit podle pokynů učitele a CD. Také se učí pracovat ve skupinách, zařadit se do řady a chodit v řadě. Vačice jsou již schopné řídit se třemi či čtyřmi pokyny za sebou. Všechny tyto dovednosti jsou nezbytné pro bezproblémovou školní docházku.

Ve lekcích KindyROO mají děti příležitost zdokonalit své schopnosti v následujících oblastech:

Aby se děti mohly ve škole snadno učit, musí mít zautomatizované pohybové dovednosti. Musí být schopné používat jednu část svého těla nezávisle na ostatních, umět “přesahovat” středovou linii těla a vydržet sedět v klidu po určitý čas. Děti, které mají potíže s těmito motorickými dovednostmi, mívají větší potíže se čtením, psaním a obecnými dovednostmi při zvládání učiva.

Kvalitní předškolní vzdělávání je samozřejmě nezbytné. Nicméně neurologicky podložený pohybový program – jako je KindyROO – může pomoci zajistit, aby Vaše dítě bylo lépe připraveno na školu.

Co se děje v lekcích pro Emáčky, tedy v lekcích programu KindyROO zamřených na podporu školní zralosti?

The program was created in Australia in 1983 by Margaret Sasse, a mother of five children and an early child development expert. Today KindyROO is present in over 15 countries and still promotes the natural and healthy growth of babies and children up to 5 years of age. Its success lies in the consistent, stimulating and age appropriate motor and sensory experiences that aid proper brain development.
We will not bore you with a lecture on neurology, but we all know how helpless the newborn baby is and how years will pass until he/she begins to use its full brain functions. This is because after birth active are only the so called “lower levels” of the brain (the spinal cord, the brainstem). As baby grows the continuous and sequential “switching on” of the different parts and centres of the brain happens and that enables the higher cognitive functions to occur. The whole process of integration is gradual and requires various sensory and motor stimuli. Those stimuli should follow the natural stages of development, should be specific, repetitive and age appropriate. This is the best way to create the brain “connections” needed for optimum functioning. A child with a well-integrated brain and body will have the potential to learn and develop his/her talents to the fullest.
In order to ensure that the program is up to date, KindyROO teams around the world, and especially at our headquarters in Australia, monitor and implement innovations from number of areas such as paediatrics, pedagogy, psychology and neurology. Dr. Jane Williams, director of KindyROO, is a recognized author with numerous scientific publications who works with leading world experts. She regularly visits Europe for meetings with parents and for training the KindyROO team as part of our continuous professional development program.
Our goal is for babies and young children to have the opportunity to go through all stages of their development in the best possible way and to join school ready to learn. For that to happen their neurological age should be at least at the level of their chronological one. Our, KindyROO children, achieve great success in this direction and excel in academia, sport and leadership.

Platypus classes provide lots of ideas about how best to create the right environment for healthy development. We show you song and movement ideas and let you know about what’s happening in different areas of development, such as vision, hearing, movement and touch.

We continue to encourage lots of tummy time, massage and movement. We help parents understand why these activities are important for development and later learning, and we show you how you can provide your baby with the most conducive and fun environment for movement and learning.

Now that your baby is moving, the floor is his/her playground. In this age group we show you how to use the floor to your baby’s best advantage. It’s cheap and easy, but you need to make it a safe place for your baby to explore and roam freely. We provide loads of ideas about music, rhythm and movement, successful massage techniques for wrigglers and squirmers, movement ideas and games that will have your baby in fits of laughter.

For an infant, crawling on their front and creeping on all fours is very important for the development of the spine, the back and neck muscles, as well as for the inhibition of the primitive reflexes coupled with the development of the postural reflexes. It is also vital for all sensory input to stimulate the later integration of the two sides of the brain.

We encourage parents not to sit their babies until they can do it by themselves. No infant should be sat up unsupported until they can seat themselves and the equilibrium (parachute) reflexes are present.

Don’t be in a hurry for your child to walk. Let their body and brain tell you when they are ready. There is no hurry to walk – they will walk for the next 80 years. It is important to initially put into place the foundational patterns that prepare your baby for walking.

Now infants are waddling like penguins, as they strive to get their balance and body awareness. This is an exciting time – at last our little ones are upright, but eyes and ears also need to adjust for seeing and understanding from upright position. Things look different now.

These aspects take precedence over speech, as little ones learn about themselves and their world. This is a bilateral stage, where both sides of the body work as one and all lessons are geared to strengthening as well as advancing skills at this level.

The focus for this age aims to improve balance and muscle tone development through walking and running – and for the older penguins, hanging by their hands.

Dances are age-related and involve walking around and forwards slowly, with the main aim at this age balance and adjustment to the upright position. Concentration spans at this age are short, so mat time is interspersed with short periods of massage and vestibular activities, along with nursery rhymes and action songs. Now is also the age at which we start auditory memory patterns through the repetition of specific verses and nursery rhymes.

The use of the flash word and the Treasure Bag object familiarises children with those strange things called words. Visual tracking is now also a part of every lesson. Children of this age are also developmentally ready to follow some simple directionality commands – arms up, down, out, and in, sit down and stand up.

At this age toddlers are walking with greater balance, running everywhere and climbing everything. Jumping is the exciting new skill at this age with two feet together, and of course hanging with two hands and arms together.

For some, speech is developing, while others are still perfecting their motor skills. Toddlers are beginning to understand descriptive words, such as ‘big’ and ‘little’, and concept words such as ‘over’ and ‘under’. Linking the word to the movement really embeds the concept in the mind. These concepts are important for later writing skills – to write a letter you need to move the pencil up, down and around to create the required shape.

Toddlers can now follow two commands in a row. In the KindyROO class everything is now geared to introduce and strengthen the toddler’s ability to follow two commands in all activities possible – i.e. collect a ball and sit on it.

We continue to sing well-known nursery rhymes, or songs from the programme CDs. This is the stage at which we introduce rhythm sticks, as we not only use them for rhythm, but for fine motor work. The development of the fine motor muscles of the hands and fingers comes after the gross motor stage of the bigger muscles of the body that enable us to walk upright.

Wallabies are really into jumping on and off anything they can find. Each hemisphere of the brain can now control the movements of each side of the body in coordination and, by 20 months, many can actually move their body parts on their own.

It is at this age that children begin to think that they have control over their bodies. At KindyROO all our mat time activities are therefore slowed so that children have time to move themselves. This is how they learn to perfect their body awareness and movement control. The ‘crocodile’ movement continues during the massage session due to its importance in body coordination and reflex inhibition.

Dances are sequential now in an endeavour to help children move and think – they can now move their body parts with ease and, hopefully, in rhythm.

Specific Sensory Perceptual Movement programme activities are introduced at this level and are essential for later fine motor control of a pencil (the pencil grip). If the large muscles of the body are strong, then the smaller muscles of the hands and fingers are more likely to be strong and more easily controlled to manipulate a pen or pencil for writing.

The ability to do one thing with the limb of one side of the body and another with the limb on the other side allows for the important stage of conscious cross pattern movements. These are the final attributes of nature to help the child’s growing brain work to the best of its ability.

Wow! Children of this age think the world is theirs. They are unaware that their little brains have yet to fully develop the ability to function so that the left and right sides of the body can manage different tasks and accomplish different skills – hopping is an excellent example because as one foot hops the other is held up doing something different. This enables the development of many skills, such as riding a tricycle, peeling a banana and washing up. This function may have begun during the early months of the two year old, but now it blossoms.

Lessons at KindyROO for this age group now focus on one hand and one foot activities, as it helps to consolidate all the previous skills developed in the first two years of life. KindyROO teachers also encourage an increase in the comprehension of auditory memory skills from one instruction to two, or even three, and likewise in the visual memory through more advanced fun activities.

KindyROO lessons at this age are geared for the development of sensory integration and the consequent laterality, and for this reason a preferred hand and foot is now encouraged in all one hand/foot activities. For some children this comes in the next year but should be firmly established by pre-school.

The ability to do one thing with the limb of one side and another with the limb on the other allows for the important stage of conscious cross pattern movements, which are the final attributes of nature to help the child’s growing brain to work to the best of its ability. Cross pattern crawling, walking, throwing etc.

The ‘crocodile’ pattern is now a part of the massage time. This is important as it not only improves a child’s overall development, but provides a vehicle for the inhibition of the primitive reflexes which cause so many hiccups in academic learning in schools.

For many, speech and comprehension also develops quickly at this age.

Instructions are increased in complexity to allow for the development of improved auditory and visual memory, imperative for survival at school. Repetition is vital for this development at all ages.

KindyROO incorporates a ‘visualisation programme’ in all classes. This enables children to link words to pictures and the world around them. Just like reading to your child, this creates an understanding that words mean something and are an important part of understanding and describing our world. The words are introduced at treasure bag time, and are related to the treasure bag item as well as to life. The words used are the same as those used during earlier sessions, to ensure that they are easily recognised by the children in the same way they learn to recognise their names.

Possums love to hang, swing, climb, run, gallop, hop and somersault – in fact they love all movement. They are also becoming far more social and enjoy playing with other children. At KindyROO we encourage greater team work and provide Sensory Perceptual Motor Stimulation circuits that promote sensory integration and laterality – very important for children of this age who need further consolidation. At the same time we introduce more cross pattern activities, where the right side of the body is balanced by the use of the opposite arm or leg in throwing, walking, running etc. This is in order to further develop the higher areas of the brain.

Many of the KindyROO sessions for this age group operate without the assistance of the parents (wherever this may be permissible). Children learn to follow the instructions from the teacher and the CDs for both the dances and the exercises.  They also learn to work in groups, to line up and follow the leader, and to follow three or four instructions. All these skills are essential for happy school experiences in later life.

At KindyROO, Possums are given the opportunity to perfect their abilities in the following areas:

Group work with and without parents.

For children to learn easily at school, they must have automatic movement skills. They must be able to use one part of their body independently from other parts, be able to cross over the midline of the body, and be able to sit still when required. Children who have difficulties with these motor skills will have more difficulty with reading, writing and general classroom coping skills.

A quality pre-school program is essential, but a neurologically based movement program – like KindyROO – can help ensure your child is ready for learning.

What happens in a KindyROO School Readiness Class?

Για να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν εύκολα στο σχολείο, πρέπει να έχουν αναπτύξει αυτόματες δεξιότητες κίνησης. Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη μία μεριά του σώματός τους ανεξάρτητα από την άλλη ή σε συνδυασμό και να είναι σε θέση να συγκεντρώνονται όταν απαιτείται. Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις δεξιότητες κίνησης θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή και τη διαχείριση της σχολικής τάξης.

Το KindyROO είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη νευρολογία της κίνησης και μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε το παιδί σας για τη μάθηση.

Τι να περιμένετε λοιπόν από το πρόγραμμά μας;

Ομαδική εργασία με ή χωρίς γονείς (όπου αυτό επιτρέπεται).

Το πρόγραμμα “Platypus” είναι ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη. Στις τάξεις μας θα βρείτε πολλές ιδέες για να δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον που θα συμβάλει στην υγιή ανάπτυξη του μωρού σας. Συνδυάζοντας τη μουσική και τη κίνηση, ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει στις διάφορες αναπτυξιακές περιοχές, όπως η όραση, η ακοή, η αφή.

Ενθαρρύνουμε τη μπρούμυτη στάση* (tummy time), το μασάζ και τη κινητικότητα. Βοηθούμε τους γονείς να καταλάβουν γιατί αυτές οι απλές δραστηριότητες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του βρέφους και πώς συμβάλλουν στη μελλοντική μάθηση.

* όταν το μωρό είναι ξύπνιο

Τώρα που το μωράκι σας κινείται αυτόνομα, το πάτωμα είναι η παιδική του χαρά! Πολλές από τις ιδέες μας θα σας φανούν χρήσιμες για πώς να χρησιμοποιήσετε το πάτωμα προς όφελος του μωρού σας. Χωρίς ιδιαίτερο κόστος και με ευκολία μπορείτε να το κάνετε ασφαλές, έτσι ώστε να μπορεί να εξερευνήσει και να περιπλανηθεί ελεύθερα. Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν μουσική, ρυθμό, κίνηση, τεχνικές μασάζ και παιχνίδια που θα γεμίσουν τους μικρούς μας εξερευνητές με χαμόγελα.

Σε αυτο το ηλικιακό στάδιο, το μπουσούλημα, η τετραποδική στάση και το να έρπουν με τη κοιλιά είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης, των μυών της πλάτης και του λαιμού, συμβάλλουν, δε, στο να αφομοιωθούν τα αρχαϊκά αντανακλαστικά και να αναπτυχθούν οι εκούσιες κινήσεις. Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας η διέγερση όλων των αισθητήριων οργάνων για την μεταγενέστερη ενσωμάτωση των δύο πλευρών του εγκεφάλου.

Ενθαρρύνουμε τους γονείς να μην “καθίζουν” τα μωρά τους μέχρι να το κάνουν μόνα τους. Κανένα βρέφος δεν πρέπει να κάθεται χωρίς στήριξη μέχρι να αναπτύξει τα αντανακλαστικά ισορροπίας έτσι ώστε να καταφέρει να καθίσει μόνο του.

Μην βιάζεστε να περπατήσει το μωράκι σας. Αφήστε το σώμα του και τον εγκέφαλό του να σας πουν πότε είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει βιασύνη για το περπάτημα, εξάλλου θα περπατά για τα επόμενα 80 χρόνια περίπου. Είναι σημαντικότερο να ενεργοποιηθούν τα δομικά πρότυπα που προετοιμάζουν το μωρό σας για περπάτημα.

Αυτή είναι μια συναρπαστική περίοδος! Τώρα τα μωράκια βαδίζουν σαν πιγκουινάκια, καθώς προσπαθούν να αποκτήσουν ισορροπία και γνώση του σώματος τους. Επιτέλους, οι μικροί μας εξερευνητές είναι όρθιοι! Τα μάτια και τα αυτιά πρέπει να προσαρμοστούν για να δουν και να καταλάβουν από όρθια θέση, καθώς τα αντικείμενα και ο χώρος φαίνονται διαφορετικά τώρα.

Αυτές οι ιδιότητες υπερισχύουν της ομιλίας, καθώς τώρα μαθαίνουν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Αυτό είναι ένα αμφίπλευρο στάδιο ανάπτυξης, όπου και οι δύο πλευρές του σώματος λειτουργούν ως ένα.

Τα μαθήματα μας στοχεύουν στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών. Εστιάζουμε στη βελτίωση της ισορροπίας, την ενίσχυση των μυών, το περπάτημα, το τρέξιμο και για τα πιο μεγάλα πιγκουινάκια μας ενθαρρύνουμε το κρέμασμα από τα χεράκια.

Τα χορευτικά μας κομμάτια είναι σχεδιασμένα για την ηλικία των παιδιών και περιλαμβάνουν κίνηση προς διάφορες κατευθύνσεις με αργά βήματα, που κύριο στόχο έχει την ισορροπία και την προσαρμογή στην όρθια θέση. Οι ασκήσεις συγκέντρωσης σε αυτή την ηλικία είναι σύντομες, και ο χρόνος στο πάτωμα και τα στρώματα είναι μοιρασμένος σε σύντομες περιόδους για μασάζ και δραστηριότητες ισορροπίας με παιδικούς ρυθμούς και διαδραστικά τραγουδάκια. Τώρα είναι η ηλικία στην οποία ξεκινούν και τα ακουστικά μοτίβα μνήμης μέσω της επανάληψης συγκεκριμένων στίχων και ρυθμών.

Το παιχνίδι “Τι κρύβει η τσάντα του θησαυρού;” εξοικειώνει τα παιδιά με εκείνα τα παράξενα σχήματα που ονομάζονται “λέξεις”. Η οπτική ανίχνευση αποτελεί πλέον μέρος κάθε μαθήματος. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικίας είναι επίσης αναπτυξιακά έτοιμα να ακολουθήσουν μερικές απλές εντολές κατεύθυνσης όπως είναι π.χ. χέρια επάνω, χέρια κάτω, πόδια έξω, πόδια μέσα, σηκωθείτε, καθίστε.

Σε αυτή την ηλικία τα μικρά παιδιά περπατούν με μεγαλύτερη ισορροπία, τρέχουν παντού και ανεβαίνουν τα πάντα. Το άλμα με τα δύο πόδια μαζί και φυσικά το να κρέμονται από τα δύο τους χέρια, είναι οι νέες συναρπαστικές, χαρούμενες δραστηριότητες!

Για ορισμένα παιδιά ο λόγος αναπτύσσεται, ενώ άλλα παιδάκια εξακολουθούν να τελειοποιούν τις κινητικές τους δεξιότητές. Σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να κατανοούν περιγραφικές λέξεις, όπως το “μεγάλο” και το “μικρό”, και τις έννοιες λέξεων όπως “πάνω” και “κάτω”. Η σύνδεση της λέξης με τη κίνηση ενσωματώνει πραγματικά την ιδέα στο μυαλό. Αυτές οι έννοιες είναι σημαντικές για την, μετέπειτα, ανάπτυξη της δεξιότητας της γραφής (σκεφτείτε πως για να γράψετε μια επιστολή πρέπει να μετακινήσετε το μολύβι πάνω, κάτω, γύρω έτσι ώστε να δημιουργήσετε το απαιτούμενο σχήμα).

Τα παιδιά τώρα μπορούν να ακολουθήσουν δύο εντολές στη σειρά. Όλα κινούνται γύρω από την εισαγωγή και ενίσχυση του μικρού παιδιού να ακολουθήσει δύο εντολές σε όλες τις δραστηριότητες που είναι δυνατό. Για παράδειγμα: να μαζέψει μια μπάλα και να καθίσει σε αυτή.

Συνεχίζουμε να τραγουδάμε παιδικούς ρυθμούς και τραγουδάκια του προγράμματος μας. Σε αυτό το στάδιο εισάγουμε και τα ρυθμικά ραβδάκια, καθώς τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο για το ρυθμό, αλλά και για την ανάπτυξη των λεπτών κινητικών μυών των χεριών και των δακτύλων. Η ανάπτυξη των λεπτών κινητικών μυών (fine motor) έπεται της ανάπτυξης των μεγαλύτερων μυϊκών ομάδων του σώματος (gross motor) που μας επιτρέπουν π.χ. να περπατάμε όρθιοι.

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πραγματικά πηδούν πάνω και κάτω, μέσα και έξω σε οτιδήποτε μπορούν να βρουν και να σκεφτούν. Κάθε ημισφαίριο του εγκεφάλου μπορεί τώρα να ελέγχει τις κινήσεις κάθε πλευράς του σώματος συντονισμένα και, μέχρι την ηλικία των 20 μηνών, πολλά παιδιά μπορούν να κινούν διάφορα μέρη του σώματός τους από μόνα τους.

Είναι σε αυτή την ηλικία που τα παιδιά αρχίζουν να σκέφτονται ότι έχουν τον έλεγχο του σώματος τους. Για το λόγο αυτό οι δραστηριότητές δαπέδου επιβραδύνονται, έτσι ώστε να έχουν το χρόνο να κινηθούν συνειδητά πλέον. Με το τρόπο αυτό, τελειοποιούν την επίγνωση του σώματος και τον έλεγχο της κίνησης. Οι κινήσεις “κροκόδειλος” κατά τη διάρκεια του μασάζ βοηθούν να εξασφαλιστεί ότι τα αρχαϊκά αντανακλαστικά δε θα επηρεάζουν πια το συντονισμό των κινήσεων.

Οι χοροί είναι τώρα διαδοχικοί για να βοηθήσουν τα παιδιά να κινούνται και να σκέφτονται μαζί- τώρα μπορούν να κινήσουν τα διάφορα μέρη του σώματος τους με ευκολία και, ισως, με ρυθμό.

Οι δραστηριότητες που εισάγονται σε αυτό το επίπεδο είναι απαραίτητες και για τον μεταγενέστερο έλεγχο των λεπτών κινητικών μυών των χεριών και των δακτύλων (κράτημα μολυβιού). Εάν οι κύριοι μύες του σώματος είναι ισχυροί, τότε πιθανότατα και οι μικρότεροι μύες των χεριών και των δακτύλων είναι ισχυροί και πιο εύκολα ελεγχόμενοι για να χειριστούν ένα στυλό ή ένα μολύβι για γράψιμο.

Η ικανότητα να μπορούν να κάνουν κάτι με ένα μέλος του σώματος τους και κάτι άλλο με ένα άλλο μέλος που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του σώματος τους επιτρέπει τη συνειδητή κίνηση μέσα από σταυροειδή μοτίβα, που είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη.

Ουάου! Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πιστεύουν ότι ο κόσμος όλος είναι δικός τους. Δεν γνωρίζουν ότι ο μικρός τους εγκέφαλος δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως την ικανότητα να λειτουργεί έτσι ώστε η αριστερή και η δεξιά πλευρά του σώματος να μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά καθήκοντα – ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι το παιχνίδι “κουτσό”, καθώς το ένα πόδι κάνει μία εργασία, το άλλο ασχολείται με μία άλλη εργασία. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, όπως είναι η βόλτα με ένα παιδικό τρίκυκλο, ο καθαρισμός μιας μπανάνας ή το πλύσιμο. Η λειτουργία που περιγράψαμε μόλις, μπορεί να έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται κατά τους πρώτους μήνες του 2ου έτους, αλλά τώρα είναι η εποχή που ανθεί.

Τα μαθήματα στο KindyROO επικεντρώνονται σε δραστηριότητες με ένα χέρι και ένα πόδι καθώς συμβάλλουν στην εδραίωση όλων των προηγούμενων δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά τα πρώτα δύο χρόνια της ζωής. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της ακουστικής μνήμης αυξάνοντας τις οδηγίες σε δύο ή ακόμη και τρεις, και επίσης την οπτική μνήμη μέσω προηγμένων ευχάριστων δραστηριοτήτων.

Τα μαθήματα KindyROO σε αυτήν την ηλικία είναι προσανατολισμένα στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και την επακόλουθη Πλευρικότητα (ή Πλευρίωση). Για μερικά παιδιά το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται το επόμενο έτος, αλλά πρέπει με σταθερά βήματα να καθιερωθεί από την προσχολική ηλικία.

Οι κινήσεις με το μοτίβο “κροκόδειλος” είναι πλέον μέρος του χρόνου μασάζ, καθώς βελτιώνει τη γενική εξέλιξη του παιδιού και παρέχει ένα όχημα για την ενσωμάτωση των αρχαϊκών αντανακλαστικών που προκαλούν προβλήματα στην ακαδημαϊκή μάθηση στο σχολείο.

Για πολλά παιδιά, η ομιλία και η αντίληψη αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς σε αυτή την ηλικία.

Οι οδηγίες γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες ώστε να δίνεται το περιθώριο για βελτίωση της ακουστικής και οπτικής μνήμης, που είναι απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση στο σχολείο. Η επανάληψη είναι ζωτικής σημασίας σε όλες τις ηλικίες. Όπως λέει και το αρχαίο ρητό: “η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως”.

Στο πρόγραμμά μας έχουμε ενσωματώσει την νοερή απεικόνιση. Αυτό επιτρέπει στα παιδιά να συνδέουν τις λέξεις με εικόνες και τον κόσμο γύρω τους. Ακριβώς όπως όταν διαβάζετε στο παιδί σας ένα παραμυθάκι, η νοερή απεικόνιση δημιουργεί την αντίληψη ότι τα λόγια σημαίνουν κάτι και αποτελούν σημαντικό κομμάτι για τη κατανόηση και τη περιγραφή του κόσμου μας. Οι λέξεις παρουσιάζονται στην ώρα του “Τι κρύβει η τσάντα του θησαυρού;” και σχετίζονται με το αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στη τσάντα.

Τα παιδιά τώρα αγαπούν να χορεύουν, να τρέχουν, να κρέμονται, να αναρριχώνται,να χοροπηδούν, να κάνουν τούμπες – στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κίνηση που να μη θέλουν να δοκιμάσουν. Γίνονται, επίσης, πολύ πιο κοινωνικά και απολαμβάνουν το παιχνίδι με άλλα παιδιά. Στις συνεδρίες μας ενθαρρύνουμε περισσότερο την ομαδική εργασία και προσφέρουμε δραστηριότητες που προάγουν την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και Πλευρικότητα (ή Πλευρίωση) – πολύ σημαντικά για παιδιά αυτής της ηλικίας που χρειάζονται περαιτέρω σταθεροποίηση. Ταυτόχρονα, εισάγουμε περισσότερες δραστηριότητες σταυροειδών μοτίβων, όπου η δεξιά πλευρά του σώματος εξισορροπείται με τη χρήση του αντιθέτου βραχίονα ή ποδιού στις βολές, το βάδισμα, το τρέξιμο κλπ. Αυτό γίνεται προκειμένου να αναπτυχθούν οι ανώτερες περιοχές του εγκεφάλου.

Πολλές από τις συνεδρίες μας για αυτή την ηλικιακή ομάδα λειτουργούν και χωρίς τη συνδρομή των γονέων (όπου αυτό επιτρέπεται). Τα παιδιά μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες από τον εκπαιδευτή για τους χορούς και τις ασκήσεις. Επίσης, μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να ακολουθούν ένα πρόσωπο που έχει οριστεί ως ηγέτης και να ακολουθούν τρεις ή τέσσερις οδηγίες μαζί. Όλες αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για να έχουν ευχάριστες σχολικές εμπειρίες αργότερα στη ζωή τους.

Στο KindyROO τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να τελειοποιήσουν τις ικανότητες τους στις παρακάτω περιοχές:

Register Your Interest

 

  Jméno: *

  Príjmení: *

  Email: *

  Věk dítěte (dětí): *

  Město: *

  Preferovaný jazyk pro komunikaci: *

  Register Your Interest

   

   First name: *

   Last name: *

   Email address: *

   Age of a child(ren): *

   Suburb: *

   Preferred language: *

   Le classi Platypus forniscono molte idee su come creare l’ambiente giusto per uno sviluppo sano. Ti mostriamo idee su canzoni e movimenti e ti informiamo su ciò che sta accadendo in diverse aree di sviluppo, come visione, udito, movimento e tocco.

   Continuiamo a incoraggiare un sacco di tempo di pancia, massaggi e movimento. Aiutiamo i genitori a capire perché queste attività sono importanti per lo sviluppo e l’apprendimento successivo e ti mostriamo come puoi fornire al tuo bambino l’ambiente più favorevole e divertente per il movimento e l’apprendimento.

   Ora che il tuo bambino si sta muovendo, il pavimento è il suo parco giochi. In questa fascia di età ti mostriamo come utilizzare il pavimento per il miglior vantaggio del tuo bambino. È economico e facile, ma devi renderlo un posto sicuro per il tuo bambino da esplorare e vagare liberamente. Forniamo un sacco di idee su musica, ritmo e movimento, tecniche di massaggio di successo per lottatori e contorcitori, idee di movimento e giochi che faranno ridere il tuo bambino.

   Per un bambino, strisciare sulla fronte e strisciare a carponi è molto importante per lo sviluppo dei muscoli della colonna vertebrale, della schiena e del collo, nonché per l’inibizione dei riflessi primitivi associati allo sviluppo dei riflessi posturali. È anche vitale per tutti gli input sensoriali per stimolare la successiva integrazione dei due lati del cervello.

   Incoraggiamo i genitori a non sedere i loro bambini fino a quando non possono farlo da soli. Nessun bambino deve essere seduto senza supporto fino a quando non riesce a sedersi e non sono presenti i riflessi di equilibrio (paracadute).

   Non avere fretta che tuo figlio cammini. Lascia che il loro corpo e il cervello ti dicano quando sono pronti. Non c’è fretta di camminare: cammineranno per i prossimi 80 anni. È importante mettere in atto inizialmente i modelli di base che preparano il bambino a camminare.

   Ora i bambini si muovono come pinguini, mentre si sforzano di ottenere l’equilibrio e la consapevolezza del proprio corpo. Questo è un momento emozionante – finalmente i nostri piccoli sono retti, ma anche gli occhi e le orecchie devono adattarsi per vedere e comprendere dalla posizione eretta. Le cose sembrano diverse ora.

   Questi aspetti hanno la precedenza sul discorso, poiché i più piccoli imparano su se stessi e sul loro mondo. Questa è una fase bilaterale, in cui entrambe le parti del corpo lavorano come un’unica e tutte le lezioni sono orientate al rafforzamento e al progresso delle abilità a questo livello.

   L’attenzione per questa età mira a migliorare l’equilibrio e lo sviluppo del tono muscolare attraverso il camminare e la corsa – e per i pinguini più anziani, appesi per le mani.

   Le danze sono legate all’età e implicano camminare lentamente e in avanti, con l’obiettivo principale di questo equilibrio di età e di adattamento alla posizione eretta. Le concentrazioni a questa età sono brevi, quindi i tempi mat sono intervallati da brevi periodi di massaggi e attività vestibolari, insieme a filastrocche e canti d’azione. Ora è anche l’età in cui iniziamo i modelli di memoria uditiva attraverso la ripetizione di versi specifici e filastrocche.

   L’uso della parola flash e l’oggetto Treasure Bag familiarizza i bambini con quelle strane cose chiamate parole. Anche il tracciamento visivo fa ora parte di ogni lezione. I bambini di questa età sono anche pronti allo sviluppo a seguire alcuni semplici comandi di direzionalità: braccia su, giù, fuori e dentro, sedersi e alzarsi.

   A questa età i bambini camminano con maggiore equilibrio, corrono ovunque e arrampicano tutto. Saltare è l’eccitante nuova abilità a questa età con due piedi insieme e, naturalmente, appendere con due mani e braccia insieme.

   Per alcuni, il linguaggio si sta sviluppando, mentre altri stanno ancora perfezionando le proprie capacità motorie. I bambini stanno iniziando a comprendere parole descrittive, come “grande” e “piccolo”, e parole concettuali come “sopra” e “sotto”. Collegare la parola al movimento incorpora davvero il concetto nella mente. Questi concetti sono importanti per le abilità di scrittura successive: per scrivere una lettera è necessario spostare la matita su, giù e intorno per creare la forma richiesta.

   I bambini ora possono seguire due comandi di seguito. Nella classe KindyROO tutto è ora orientato a introdurre e rafforzare la capacità del bambino di seguire due comandi in tutte le attività possibili – cioè raccogliere una palla e sedersi su di essa.

   Continuiamo a cantare note filastrocche o canzoni dei CD del programma. Questo è il palcoscenico in cui introduciamo i ritmici, poiché non li usiamo solo per il ritmo, ma anche per il lavoro motorio. Lo sviluppo dei muscoli motori fini delle mani e delle dita segue lo stadio motorio grossolano dei muscoli più grandi del corpo che ci consentono di camminare in posizione eretta.

   I Wallabie sono davvero entusiasti di saltare su e giù da tutto ciò che riescono a trovare. Ogni emisfero del cervello può ora controllare i movimenti di ciascun lato del corpo in coordinazione e, entro 20 mesi, molti possono effettivamente spostare le loro parti del corpo da sole.

   È a questa età che i bambini iniziano a pensare di avere il controllo sul proprio corpo. In KindyROO tutte le nostre attività a tempo di mat sono quindi rallentate in modo che i bambini abbiano il tempo di muoversi. È così che imparano a perfezionare la consapevolezza del proprio corpo e il controllo del movimento. Il movimento del “coccodrillo” continua durante la sessione di massaggio a causa della sua importanza nella coordinazione del corpo e nell’inibizione del riflesso.

   I balli sono sequenziali ora nel tentativo di aiutare i bambini a muoversi e pensare: ora possono spostare le loro parti del corpo con facilità e, si spera, a ritmo.
   Le attività specifiche del programma di movimento percettivo sensoriale sono introdotte a questo livello e sono essenziali per il successivo controllo motorio fine di una matita (impugnatura della matita). Se i grandi muscoli del corpo sono forti, allora i muscoli più piccoli delle mani e delle dita hanno maggiori probabilità di essere forti e più facilmente controllabili per manipolare una penna o una matita per la scrittura.

   La capacità di fare una cosa con l’arto di un lato del corpo e un’altra con l’arto sull’altro lato consente l’importante fase dei movimenti consecutivi di schemi incrociati. Questi sono gli attributi finali della natura per aiutare il cervello in crescita del bambino a lavorare al meglio delle sue capacità.

   Wow! I bambini di questa età pensano che il mondo sia loro. Non sono consapevoli del fatto che i loro piccoli cervelli devono ancora sviluppare appieno la capacità di funzionare in modo che i lati destro e sinistro del corpo possano gestire compiti diversi e realizzare diverse abilità: saltare è un ottimo esempio perché mentre un piede salta l’altro è sollevato facendo qualcosa di diverso. Ciò consente lo sviluppo di molte abilità, come cavalcare un triciclo, sbucciare una banana e lavare i piatti. Questa funzione potrebbe essere iniziata durante i primi mesi del bambino di due anni, ma ora sboccia.

   Le lezioni di KindyROO per questa fascia d’età si concentrano ora su una mano e su un piede, poiché aiuta a consolidare tutte le abilità precedenti sviluppate nei primi due anni di vita. Gli insegnanti di KindyROO incoraggiano anche un aumento della comprensione delle capacità di memoria uditiva da un’istruzione a due, o anche a tre, e anche nella memoria visiva attraverso attività divertenti più avanzate.

   Le lezioni di KindyROO a questa età sono orientate allo sviluppo dell’integrazione sensoriale e alla conseguente lateralità, e per questo motivo una mano e un piede preferiti sono ora incoraggiati in tutte le attività di una mano / piede. Per alcuni bambini questo verrà l’anno prossimo, ma dovrebbe essere stabilito con fermezza dalla scuola materna.

   La capacità di fare una cosa con l’arto da una parte e un’altra con l’arto dall’altra consente l’importante fase dei movimenti consecutivi di schemi incrociati, che sono gli attributi finali della natura per aiutare il cervello in crescita del bambino a lavorare al meglio la sua abilità. Schema a croce che striscia, cammina, lancia ecc. Il modello “coccodrillo” ora fa parte del tempo di massaggio.

   Questo è importante poiché non solo migliora lo sviluppo complessivo di un bambino, ma fornisce un veicolo per l’inibizione dei riflessi primitivi che causano così tanti singhiozzi nell’apprendimento accademico nelle scuole.

   Per molti, anche il linguaggio e la comprensione si sviluppano rapidamente a questa età.

   Le istruzioni sono aumentate in complessità per consentire lo sviluppo di una migliore memoria uditiva e visiva, indispensabile per la sopravvivenza a scuola. La ripetizione è vitale per questo sviluppo a tutte le età.

   KindyROO incorpora un “programma di visualizzazione” in tutte le classi. Ciò consente ai bambini di collegare le parole alle immagini e al mondo che li circonda. Proprio come leggere a tuo figlio, questo crea una comprensione che le parole significano qualcosa e sono una parte importante della comprensione e della descrizione del nostro mondo. Le parole vengono introdotte al momento della borsa del tesoro e sono correlate all’oggetto borsa del tesoro e alla vita. Le parole utilizzate sono le stesse utilizzate durante le sessioni precedenti, per garantire che siano facilmente riconoscibili dai bambini nello stesso modo in cui imparano a riconoscere i loro nomi.

   I possum amano appendere, oscillare, arrampicarsi, correre, galoppare, saltare e capriola – in realtà amano tutti i movimenti. Stanno anche diventando molto più socievoli e si divertono a giocare con altri bambini. In KindyROO incoraggiamo un maggiore lavoro di gruppo e forniamo circuiti di stimolazione motoria percettiva sensoriale che promuovono l’integrazione sensoriale e la lateralità – molto importante per i bambini di questa età che necessitano di un ulteriore consolidamento. Allo stesso tempo introduciamo più attività a croce, in cui la parte destra del corpo è bilanciata dall’uso del braccio o della gamba opposta nel lancio, nella camminata, nella corsa, ecc. Questo al fine di sviluppare ulteriormente le aree superiori del cervello .

   Molte delle sessioni di KindyROO per questa fascia d’età operano senza l’assistenza dei genitori (ovunque ciò sia consentito). I bambini imparano a seguire le istruzioni dell’insegnante e dei CD sia per le danze che per gli esercizi. Imparano anche a lavorare in gruppo, ad allinearsi e seguire il leader e a seguire tre o quattro istruzioni. Tutte queste abilità sono essenziali per esperienze scolastiche felici nella vita futura.

   A KindyROO, i Possum hanno l’opportunità di perfezionare le loro abilità nelle seguenti aree:

   Lavoro di gruppo con e senza genitori.

   Affinché i bambini possano imparare facilmente a scuola, devono avere abilità di movimento automatico. Devono essere in grado di usare una parte del loro corpo indipendentemente dalle altre parti, essere in grado di attraversare la linea mediana del corpo ed essere in grado di stare fermi quando richiesto. I bambini che hanno difficoltà con queste capacità motorie avranno maggiori difficoltà con le capacità di lettura, scrittura e coping in classe generale.

   Un programma prescolare di qualità è essenziale, ma un programma di movimento neurologicamente basato – come KindyROO – può aiutare a garantire che il bambino sia pronto per l’apprendimento.

   Cosa succede in un corso di preparazione alla scuola di KindyROO?

   Registra il tuo interesse

    

    Nome di battesimo: *

    Cognome: *

    Indirizzo email: *

    Age of a child(ren): *

    Sobborgo: *