Zařiďte si své centrum

Dr Jane Williams

Ředitelka KindyROO

Zdravím z Down Under!

Nemůžu ani vyjádřit, jak nás těší, že naše globální rodina KindyROO neustále roste.

Když moje matka, Margaret Sasse, před 35 lety zakládala KindyROO, měla ambiciózní cíl. Její vizí bylo, aby každé dítě mohlo rozvinout celý svůj potenciál.

Neúnavně spolupracovala s odborníky z celého světa specializujícími se na vývoj v raném dětství. Výsledkem je metodika, která je podložena neurologickým výzkumem, využívá holistický přístup, a jejímž výsledkem je zlepšující se podmínky pro dítě a rodiče.

Moje rodina a náš skvělý tým franchisantů udržují její vizi naživu. Nyní je na nás, abychom i nadále pracovali s těmi nejlepšími v oboru, neustále inovovali a začleňovali postupy, které podporují vzdělávání v raném dětství.

Když nás Maia poprvé kontaktovala, byla jsme nadšena její ctižádostí rozšířit KindyROO po celé Evropě. Jejím záměrem je, aby každá evropská rodina měla přístup k našemu programu a jeho výhodám. Její obchodní a pedagogické dovednosti v kombinaci s jejím agilností proměňují tuto vizi ve skutečnost.

Spojuje znalosti kvalifikovaného pedagoga a badatele v oblasti raného dětství s korporátními zkušenostmi a poskytuje vysoce kvalitní služby všem zúčastněným.

Tým, který vede, je složen z kompetentních, zaujatých odborníků. Jsem si jista, že právě vy budete skvělým přírůstkem tohoto týmu.

Dr Jane Williams – KindyROO ředitelka pro výzkum a vzdělávání

Maia Vassileva MA, MBA

Hlavní franchisant

Ahoj, dobrý den, vítejte v KindyROO!

Pokud vás zajímá, co mají společného klokan, zábavné týdenní lekce a franchisa, pokračujte ve čtení!

Vzdělávání je obrovskou součástí lidského života, a přestože máme tendenci ho spojovat pouze se školním nebo vysokoškolským prostředím, my v KindyROO věříme, že vzdělávání začíná již při narození.

Naším posláním je pomáhat rodičům z celého světa stát se prvním učitelem svých dětí. Dosahujeme toho prostřednictvím týmu nadšených franchisantů, kteří spolupracují s rodiči, kterým není budoucnost jejich dětí lhostejná.

Používáme k tomu sekvenční, věku přiměřené herní aktivity, které podporují rozvoj komunikačních dovedností (řeč a jazyk) a dále žádoucích fyzických, sociálně emočních a kognitivních prvků.

Jako britský expat v Austrálii, maminka, pedagožka a konzultantka v oblasti řízení jsem se zamilovala do klokanice a dvou usměvavých dětí vykukujících z její kapsy – loga KindyROO. Vzpomínám si, jak jsem se před osmi lety při příjezdu z Oxfordshiru do Sydney podivovala nad maminkou, která nořila miminko do (pro mne) studených vod oceánu a to miminko si to naprosto užívalo, nebo nad tatínkem, který svému batoleti ukazoval, jak v teplém tropickém dešti skotačit v právě napršených kalužích. Vzpomínám si na parky neustále plné mladých i starších sportujících lidí. Jsem si jista, že to vše bylo ovlivněno filosofií užitečnosti pohybu, kterou podporujeme také my v KindyROO.

Jsem si vědoma, že v Evropě je k dispozici řada aktivit zaměřených na děti, ale cítila jsem, že rodiče v Evropě si zaslouží přístup k osvědčené, holistické, výzkumem podložené metodologii, kterou nabízí KindyROO.

A nyní, o čtyři roky později, působíme ve čtyřech zemích, pomáháme tisícům rodičů vychovávat jejich děti a těšíme se na další nadšené jedince, kteří se připojí k našemu týmu.

Těším se na Vás.S pozdravem, Maia

Maia Vassileva, MA, MBA
Hlavní franchisant pro KindyROO Europe
[email protected]
+44 7956563080

MODEL ZALOŽEN NA VÝZKUMU

KindyROO je jediný program na světě, který má integrované klíčové vývojové aktivity, nezbytné pro úplný vývoj, pro každou věkovou skupinu. KindyROO má osvědčený model, který si rodiče i děti bezezbytku užijí. Tisíce rodičů mohou dosvědčit jeho přidanou hodnotu zejména při podpoře rozvoje a připravenosti jejich dětí na školu.

VÝVOJOVÁ FILOZOFIE

Stále více důkazů potvrzuje dlouhodobé výhody programu KindyROO. Děti, které prošly programem, mají vynikající akademické výsledky, excelují na sportovním poli a bez problémů se ujímají vedoucích rolí. Filozofie KindyROO je zaštítěna mnoha předními světovými odborníky, kteří zdůrazňují důležitou roli, kterou při vývoji hrají tzv. vývojové milníky a velmi rané pohybové zkušenosti! To je jedním z důvodů, proč je náš program výborně přijímán jak ve vzdělávací tak zdravotnické oblasti. Naši franchisanti tak mohou mít jistotu, že program, který poskytují, je založen na výzkumu.

VŠEOBECNÝ PROSPĚCH

Práce s miminky a malými dětmi v rámci osvědčeného modelu nemůže být jinde výhodnější. Franšízy KindyROO vědí, že pozitivně a trvale ovlivňují učební schopnosti každého, kdo navštěvuje naši výuku.

Podpora

Jsme odhodláni býti nápomocni k Vašemu úspěchu!

Náš obchodní model Vám poskytuje systém na klíč a trvalou podporu. Poskytujeme marketingový, finanční, IT a operační systém, který Vám pomůže dosáhnout úspěchu s Vaším centrem!

Požadavky

Naše franchisová síť je postavena z lidí z mnoha rozličných oborů s různými zkušenostmi. Existuje ovšem několik atributů, které Vám pomohou uspět jako KindyROO franchisant.

O VÁS

Společenská povaha

Schopnost pracovat s dětmi

Pedagogické vzdělání

Cit pro obchod

MY NABÍZÍME

Program a osnovy

Speciální vybavení

Školení a podporu

Značku a marketing

Výzkum a rozvoj

Žádejte nyní

Jste připraveni stát se naším dalším franchisantem? Rádi o Vás uslyšíme.

Napište nám