Po úspěchu v Austrálii, Číně, Indonésii, Velké Británii, Švýcarsku, Bulharsku a dalších zemích představujeme KindyROO program také v Praze.

KindyROO je veselá aktivita pro rodiče a děti. Nejde ale pouze o tělesné cvičení, i když pohyb je u nás velmi důležitý, jde o promyšlený koncept, který kombinuje nejnovější poznatky vpedagogice, psychologii a neurovědě. Děti s roxdiči během hodiny vykonávají různé zábavné činnosti navržené tak, aby odpovídaly věku a vývojové fázi dítěte, aby ho dále přirozeně zdokonalovaly a pomohly mu rozvinout jeho plný potenciál fyzický, akademický, emocionální i sociální.

„Mozek miminek a malých dětí je přirozeně vnímavý k učení. Nyní již máme k dispozici značné množství výzkumů, které potvrzují pozitivní souvislost mezi cvičením, získáváním motorických dovedností a tím, jak dobře se vyvíjí mozek,“ říká vedoucí výzkumu a vývoje KindyROO programu Dr. Jane Williams.

V KindyROO nabízíme dětem příležitosti k plnému rozvoji a rodičům poskytujeme informace, podporu a zpětnou vazbu, aby mohli být pro své děti těmi nejlepšími učiteli

Pokud se chcete o KindyROO programu dozvědět více, srdečně Vás zveme na Veletrh potřeb pro děti a kojence For Babies v pražských Letňanech, kde budeme mít v sobotu 19. října 2019 od 14:15 hodin v konferenčním sále přednášku o důležitosti senzomotorických podnětů v prvních dvou letech života miminka.

Další informace naleznete na www.kindyroo.cz, případně, prosím, kontaktujte Mgr. Janu Uher na tel. 721 945 139 či emailem [email protected]

O společnosti KindyROO

KindyROO je zábavný senzomotorický program pro děti od šesti týdnů do věku šesti let. Ačkoliv první KindyROO koncept vznikl již před 30 lety, neustále se vyvíjí a do svých lekcí začleňuje nejnovější poznatky z psychologie, pedagogiky a neurovědy a tím podporuje maximalizaci vzdělávacího potenciálu dětí. Nedílnou součástí naší vize je rozšiřování rodičovského povědomí o významu stimulačních aktivit v raném dětství.

Děti navštěvující program KindyROO, který je podložen vědeckým výzkumem, směřují pomocí strukturovaných aktivit k řadě neurologických milníků. Pod vedením plně kvalifikovaných profesionálů se děti se svými rodiči v týdenních lekcích účastní zábavných skupinových činností, jako jsou masáže, cvičení na nářadí, tanec, říkanky a hudba, za účelem vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se dětem daří rozvíjet:

  • Vizuální a jazykové dovednosti – napomáhají čtení
  • Větší smysl pro rytmus a kontinuitu – důležité pro výuku matematiky
  • Silnější ruce, prsty a záda – pomoc při psaní

Kindyroo, založené v Austrálii v roce 1983, se rozrostlo na mezinárodně uznávanou vzdělávací akademii s více než 150 centry po celé Austrálii, Asii, USA a Evropě. A nyní konečně přichází i do České republiky. První lekce začínají v lednu 2020.